ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • STRATMOD - Et verktøy for mer bærekraftig bytransport Urbanet Analyse, Kongens Gate 1, Oslo  19.09.17
 • Boklansering på Arkitektenes hus Oslo  19.09.17

  Boklansering av boken "The City Between Freedom and Security, Contested Public Spaces in the 21st Century" på Arkitektenes Hus, Oslo. Presentasjon og paneldebatt: Anders Rubing, Vibeke Jensen, Deane Simpson, Karl Otto Ellefsen m fl.

  Anders Rubing, Arkitekt i Asplan Viak, er en av forfatterne av boken. 

   
 • OBOS Boligkonferanse 2017 Oslo  21.09.17

  Grønt ansvar eller bare grønnvasking? Torsdag 21. september 2017 inviterer OBOS til den årlige boligkonferansen.

  Den årlige konferansen er svært populær og samler byplanleggere, eiendomsutviklere – og alle andre som er interessert i boligbygging og byutvikling. Deltakerne kommer for å få en dag stappfull av faglig inspirasjon og mingling med kjente og ukjente.

  I år spør vi hvordan boligbransjen går inn i framtiden. Tar boligbyggere virkelig grønt ansvar eller er det rett og slett grønnvasking? 

  Det er ikke mange år siden miljøspørsmål var et felt for idealistene. Nå er engasjement for miljøet en selvfølgelig for store bedrifter. Men hvorfor? Er dette et ekte engasjement for reduserte klimagasser, eller skyldes miljøengasjementet rett og slett at man vil forbedre eget omdømme?

  Asplan Viak foredragsholder

  Rune Skeie, landskapsarkitekt, Asplan Viak, deltar som foredragsholder

  Mer informasjon
   
 • Oslo Urban Arena - Pecha Kucha Oslo  21.09.17

  Byregionene blir stadig viktigere økonomiske og politiske aktører. Samtidig gjennomgår byregionene en total transformasjon, både av byformen, og bykulturen. Norge har til nå manglet en arena der alle aktørene innenfor eiendoms-, by- og næringsutvikling i Oslo og de andre større byene – samt byregionene – kan møtes for å hente inspirasjon og dele kunnskap.

  Asplan Viak deltar på Pecha Kucha

  Netten Østberg og Per Christian Stokke fra Asplan Viak deltar på Pecha Kucha om Årets byplanlegger under konferansen Oslo Urban Arena.

  Mer informasjon
   
 • Frokostmøte Bærum Næringsråd Bærum   22.09.17

  Frokostseminar med tema: «Nye Sandvika – en attraktiv, bærekraftig og smart by!»

  Asplan Viak foredragsholder

  Per Christian Stokke fra Plan og urbanisme i Asplan Viak skal holde et inspirasjonsforedrag om smart byutvikling.

   

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>