ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Nye løsninger for utnyttelse av geoenergi Asker  24.04.17

  Seminaret retter seg mot utbyggere, byggeiere, arealplanleggere, fjernvarmeaktører, brønnborere, entreprenører, varmepumpebransjen, rådgivere, forskere og politikere. Kort sagt alle som har interesse for miljøvennlig energi basert på geoenergiløsninger.

  Asker kommune arbeider sammen med Båsum Boring AS og Asplan Viak AS om to av Norges dypeste energibrønner (800 meter) på Føyka i Asker. I løpet av seminaret vil vi dele erfaringene fra dette pågående prosjektet.
  Prosjektet er støttet av Enova og Innovasjon Norge. I tillegg vil seminaret inneholde innlegg fra NTNU, NMBU og KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) og andre aktører som har innovative geoenergikonsepter som f.eks. utnyttelse av energi fra grunnvannet og boring av langt dypere energibrønner enn de på Føyka.


  Asplan Viak foredragsholder

  “De viktigste resultatene fra Føyka-prosjektet så langt” v/ Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak AS og førsteamanuensis ved NTNU IGP og Willem Mazzotti PhD-stipendiat ved KTH.

   

  Mer informasjon
   
 • Årssamling VA-yngre Trondheim  25.04.17

  Kim Haukeland Paus, dr.ing. VA-teknikk, Asplan Viak, skal holde foredrag om overvannshåndtering i fire trinn.

   
 • Sykkelbyene i Region sør Sandefjord  25.04.17 - 26.04.17

  Geir Egilsson, arkitekt/byplanlegger fra Asplan Viak, Plan og urbanisme skal være innleder på "Prosjektsamling sykkelbyene i Region sør" i Sandefjord 25.-26. april. Innlegget heter: «Grønne sykkelruter – både effektive og attraktive».

   
 • KLIMAX Frokostseminar Trondheim  26.04.17

  Asplan Viak og Klima 2050 inviterer til åpent frokostseminar i KLIMAX-serien "Pengesluk eller ungdomskilde - overvann som problem eller ressurs i norske kommuner?"


  Asplan Viak foredragsholder

  Sigrid Vasseljen, landskapsarkitekt, Asplan Viak, skal holde foredraget “Hvordan kan overvann brukes smartere for å bli en ressurs i stedet for et stadig sterkere klimaproblem i norske byer?”

   
 • Boligdagene 2017 Strømstad  27.04.17 - 28.04.17

  Estate Media har gleden av å invitere til Boligdagene 2017! Norge har behov for flere boliger, og norske byer skal fortettes og utvikles på en bærekraftig, fremtidsrettet og trivelig måte. Nye bysentra, boligfelt og gamle industriområder må bygges og revitaliseres med et felles mål: å skape nye bosteder med gode urbane bokvaliteter. Hvordan lykkes med dette, og hvordan gjennomføre prosjekter med høy kvalitet som kommer både byen og private utbyggere til gode?

  Under Boligdagene 2017 analyserer vi boligbehovet i de norske byene. Vi ser på hvordan vi skal utvikle og gjennomføre boligprosjektene som kan gi en merverdi til byen, og hvordan vi kan tilfredsstille kjøpernes ønsker og behov. Hvordan skal vi lykkes med å utvikle boligprosjekter som er lønnsomme også for boligutviklere i et utfordrende marked med økonomisk usikkerhet? Få nyttig faglig påfyll og inspirasjon. Ta del i en spennende by- og boligutvikling.

   

  Asplan Viak foredragsholder

  Netten Østberg, Fagdirektør Plan og Arkitektur i Asplan Viak, skal holde foredraget «Urbane gode bokvaliteter - Prosjekteksempler»​.

  Mer informasjon
   
KVARTALET

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>

 

VÅRT FELLES ANSVAR

 

Som rådgiver har vi i Asplan Viak et sterkt ønske om at våre råd skal bidra til de beste løsningene. Best for kunden, best for samfunnet, best for sluttbrukeren, best for miljøet – og selvfølgelig best for oss som selskap.

2016 går inn i historiebøkene som det året Paris-avtalen trådde i kraft. Dette innebærer at vi alle har forpliktet oss til en klima- og energistrategi som går ut på å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2020, og legge til rette for 95 prosent reduksjon frem mot 2030.

Et slikt grønt skifte krever store omstillinger til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer i tråd med klodens tålegrenser. Med et uttalt mål om å forme samfunnet, har vi som rådgiverbedrift et betydelig ansvar, en viktig nøkkel til et grønt skifte er nettopp innovasjon og teknologiutvikling. 

 

Les mer >>