ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Lær hvordan du kan gjøre dine egne LCA-beregninger i SimaPro Asplan Viak, Kjørboveien 20, 1337 Sandvika  22.05.18 - 23.05.18
 • Climate 2018 New York, USA  23.05.18 - 24.05.18

  5th World Conference on Climate Change and Global Warming. Theme: Abrupt Impacts of Climate Change.

  Julie Lyslo Skullestad, rådgiver Energi og miljø, Asplan Viak, er foredragsholder.

  Mer informasjon
   
 • Avløpskonferansen 2018 Ås  23.05.18 - 24.05.18

  Asplan Viak har følgende innlegg på avløpskonferansen torsdag 24. mai.

  Innlegg om trykkavløp, ved Kjersti Tau Strand
  Innlegg om åpne infiltrasjonsanlegg, ved Inga Potter
  Innlegg om større infiltrasjonsanlegg og kombinasjonsløsninger
   

  Mer informasjon
   
 • Kurs: Prosjektering av skoleanlegg Arkitektenes hus, Oslo  24.05.18

  Dette kurset handler om planlegging og utforming av skoleanlegg med fokus på grunnskolens bygninger og uteområder. Sammenheng mellom pedagogikk og arkitektur, samarbeid mellom byggherre og arkitekt, universell utforming og inkluderende arkitektur, samt utforming av uteområder er temaer som blir belyst på kurset.

   Landskapsarkitekt, Espen Evensen Reinjord, fra Asplan Viak skal holde foredraget "Den aktive skolegården - Hvordan skolens utearealer kan invitere alle til lek, aktivitet og læring"

  Mer informasjon
   
 • Miljødirektoratet webinar: Klimavennlig rehabilitering av bygg Webinar  05.06.18

  I dette webinaret vil blant annet Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak gi tips til kommunene for ombruk ved byggeprosjekter.

  Klikk på linken nedenfor for å registrere deg og følge webinaret.

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>