ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • Ny veileder - Hvordan planlegge for mindre avfall Oslo  23.11.17

  Hvordan planlegge for mindre avfall er et betimelig, aktuelt og nødvendig spørsmål. Materialer og ressurser som ikke benyttes smart er ressurser på avveie. 

  Frokostseminaret holdes av NGBC. 

  Anne Sigrid Nordby fra Asplan Viak holder foredrag sammen med Eirik Wærner i Hjellnes Consult.

  Mer informasjon
   
 • NAL-kurs: Taket - det nye gulvet Oslo  28.11.17

  Taket kan være mer enn et klimaskille. Særlig i byene våre kan takene i større grad benyttes til rekreasjon; som takhage, til lek og opphold, til dyrking mm. I tillegg til opphold kan taket benyttes til håndtering av overvann og til produksjon av energi. Samtidig er det mange utfordringer ved å realisere nye funksjoner på taket, særlig i eksisterende bebyggelse. På kurset som holdes av Norske arkitekters landsforbund (NAL) skal vi se nærmere både på mulighetene som ligger i å utnytte taket bedre og de utfordringer du støter på i planlegging og prosjektering.

  Asplan Viak foredragsholdere

  Asplan Viak har to foredragsholdere som skal holde foredraget “Barn, blomster og bier” – Hvordan kan taket gi plass for både barns lek og byenes biologiske mangfold? Hva kreves for at plantene skal trives og vokse godt på tak? Hva slags planter er det realistisk å kunne bruke på takene? Og hvordan tilrettelegger vi for barna?
  Rune Skeie, landskapsarkitekt og planlegger, Asplan Viak
  Janicke Ramfjord Egeberg, landskapsarkitekt Asplan Viak
  Bengt Tovslid, Bergknapp

  Klikk på knappen for å se fullstendig program.

  Mer informasjon
   
 • Lær hvordan du kan gjøre dine egne LCA-beregninger i SimaPro Asplan Viak, Kjørboveien 20, 1337 Sandvika  04.12.17 - 05.12.17
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>