ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • EPC Seminar Hamar  15.03.18

  Seminaret retter seg mot EPC-fasilitatorer, EPC-kunder/byggeiere/kommuner og andre interessegrupper og markedsaktører. Seminaret arrangeres i regi av de internasjonale prosjektene Effect4Buildings og guarantEE i samarbeid med Enova SF og Hedmark Fylkeskommune.

  Asplan Viak foredragsholder

  Thea Marie Mørk fra Asplan Viak vil holde foredraget “Teori og praksis – Fasilitatorrollen, Norsk standard for EPC” . Thea har mange års erfaring med EPC – både som entreprenør, prosjektleder, fagansvarlig og analyseansvarlig. Hun har vært norsk prosjektleder for flere EU-prosjekter for flere EU-prosjekter med fokus på utvikling av kontraktsmaler og promotering av EPC. Hun har erfaring fra utvikling og bruk av Norsk Standard for EPC og opplæring av ulike aktører i EPC-prosessen. 

   
 • Climate 2018 New York, USA  23.05.18 - 24.05.18

  5th World Conference on Climate Change and Global Warming. Theme: Abrupt Impacts of Climate Change.

  Julie Lyslo Skullestad, rådgiver Energi og miljø, Asplan Viak, er foredragsholder.

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>