ARRANGEMENTER

 • Arrangement Sted Dato
 • "Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 Asplan Viak, Kongens gate 1, Oslo  24.04.19
 • Kurs i overvannshåndtering i arealplaner Oslo  24.04.19

  Norsk Vann avholder kurs i overvannshåndtering i arealplaner - Fordypningskurs

  Voldsomme regnskyll som fører til ekstreme overvannsmengder blir det stadig flere av. Vannet får ikke plass i sluk og rør og skal vi imøtekomme både dagens utfordringer og klimaendringer er vi nødt til å tenke nytt. Dette krever involvering av de som arbeider med vann og avløp, vei, park, arealplanlegging, byggesak, miljø, samferdsel, hydrologi og mange andre fag. Klimaet tar ingen hensyn – før eller senere er det din kommune som rammes. Hvor godt er du forberedt ?

  Å være føre var betyr at kommunen må gi nok rom til overvannet og planlegge for de gode løsningene. Dette krever samarbeid på tvers av ulike avdelinger, noe som ofte kan oppfattes som en særdeles krevende oppgave. Din kommune inviteres derfor til å delta på et kurs som handler om å skaffe kommunen den kompetanse som trengs, for å finne de gode løsningene for håndtering av overvann. 

  Kursets mål er å

  • øke kompetansen og bevisstheten om hvordan endringene i klima påvirker situasjonen med overvann i kommunene.
  • bidra til økt forståelse og samarbeid på tvers av enheter hos kommunale saksbehandlere.

  Kursholder fra Asplan Viak er Kim Haukeland Paus, Vann og miljø.

  Mer informasjon
   
 • Moldeprosessdagene 2019 Gardermoen  24.04.19 - 25.04.19
 • Seminar: Kom i gang! Kommuneplanlegging i et valgår Asplan Viak, Kjelleveien 21, Tønsberg – Statens park, bare en kort spasertur fra jernbanestasjonen  25.04.19
 • Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 Oslo  25.04.19

  Amalie Rage fra Asplan Viak er valgt ut til å presentere masteroppgaven sin på Vannbransjens innovasjonskonferanse i april 2019 i Oslo. Konferansen arrangeres av Tekna i samarbeid med Vannklyngen, Norsk Vann, VAnnforsk, Oslo kommune ved Vann og avløpsetaten og Oslo Europeisk Miljøhovedstad.

  Mer informasjon
   
KVARTALET

HVORDAN BOR VI I FREMTIDEN?

 

Endringskreftene i samfunnet er større og sterkere enn noen gang. Ny teknologi revolusjonerer verden rundt oss i en rasende fart.  

Men hvilke nyvinninger er det som slår rot? Hvordan kommer vi til å leve i fremtiden? Hva kan forenkle våre liv?

 

SMART SAMFUNNSUTVIKLING
 

Hva er smart samfunnsutvikling? I årets første utgave av KVARTALET belyser vi saker som viser hvordan vi kan styrke evnen vår til å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer gjennom å ta i bruk smarte løsninger.

I artikkelen om «Habitat Haus» ser vi hvordan begrepet bærekraft utvides til å omfatte økonomisk-, teknisk- og sosial bærekraft. Dette underbygges i saken om Norges første økolandsby.

Vi ser også nærmere på hvordan utviklingen av et digitalt arealverktøy får ringvirkninger for fremtidig havforvaltning og kan knyttes direkte til FNs bærekraftsmål om «Liv under vann».

 

Les mer >>