Vil du bli en del av Norges fremste planmiljø?

25. Januar 2018
Foto: Hanne Jonassen

Foto: Hanne Jonassen

Asplan Viak søker flere gode hoder til vår planavdeling.

I over 50 år har vi vært Norges største, private planleggingsmiljø. Akkurat nå er vi over 150 dedikerte planleggere rundt om i landet som daglig jobber med å finne gode, helhetlige og bærekraftige løsningene for våre byer og tettsteder.
 

Styrke i mangfold
For å finne de beste løsningene på vår tids utfordringer og urbane problemstillinger tror vi på det tverrfaglige samarbeidet. Derfor har vi et fagmiljø som er sammensatt av mennesker med ulik faglig kompetanse som; samfunnsøkonomi- og arealfag, arkitektur, landskapsarkitektur, samferdsel- og transportfag, natur- og kulturminnefag – for å nevne noen.
 

Vi søker deg
som trives i et tverrfaglig miljø og ønsker å jobbe med komplekse prosjekter med stor betydning for vårt samfunn, både lokalt og nasjonalt. Har du erfaring med og interesse innen

  • Samfunnsplanlegging
  • Komplekse areal- og byplanoppgaver
  • Urbanisme
  • Mobilitet og transport

så kan det være at du er vår nye kollega? Blir du med og former samfunnet og fremtiden sammen med oss i Asplan Viak?