"Fremtidens boområder - Hvordan tilrettelegge for variasjon, mangfold og eksperimentering i nye utbyggingsområder?"- i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

13. Februar 2019 ,
Illustrasjon: Asplan Viak

Illustrasjon: Asplan Viak

Bli med på en fagkveld hvor temaet er bokvalitet. Du er inviterert til en kveld med innlegg, diskusjon og mingling i Kongens gate 1.


I 2017 opplevde Oslo Kommune lavere vekst enn forventet, mens områder rundt Oslo opplevde en større vekst. Yngrebølgen med de store årskullene fra slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet skal nå etablere seg. Hvor og hvordan skal disse bo?

Hva karakteriserer den kommende yngrebølgen? Har de mulighet og ønsker de å etablere seg i nye, tettbygde utbyggingsområder, eller vil de søke utover til spredtbygde strøk? Prioriterer de forskjellig fra et tradisjonelt etableringsmønster og hvilke kvaliteter verdsetter de? Og hva betyr dette for klimagassutslipp og bærekraftig planlegging av nye boområder?

Er det mulig å finne løsninger hvor man kan bo tett men ikke trang, og allikevel få dekket de behovene og ønskene som er knyttet gode oppvekstsvilkår?