Illustrasjon: MIR/Snøhetta
Illustrasjon: MIR/Snøhetta

01

Illustrasjon: MIR/Snøhetta
Illustrasjon: MIR/Snøhetta

02

Illustrasjon: MIR/Snøhetta
Illustrasjon: MIR/Snøhetta

03

Illustrasjon: MIR/Snøhetta
Illustrasjon: MIR/Snøhetta

04

Illustrasjon: MIR/Snøhetta
Illustrasjon: MIR/Snøhetta

05

UNDER - Lindesnes under vann

Prosjektkategori

Byggeteknikk, betong- og materialteknologi, bygningsfysikk

Lokasjon

Lindesnes, Vest-Agder

Tidsrom

2016 - pågående

Om prosjektet

Asplan Viak har vært med helt fra starten av planleggingen av undervannsrestauranten, som skal etableres på Båly i Lindesnes kommune. I tidlig faser ble flere utforminger og plasseringer vurdert. 

I detaljfasen har Asplan Viak ansvar for prosjektering av konstruksjonssikkerhet, betongteknologi og bygningsfysikk. Konstruksjonen består av et ytterskall av betong som har en kompleks geometri. Konstruksjonen er frittstående under vann, med bunnplate fem meter under vannoverflaten; stort frontvindu (11mx3.6m) og smalt sidevindu. 

 

Restauranten vil fungere som en turistattraksjon og forhåpentligvis føre til positive ringvirkninger for lokalområdet. Havområdet rundt restauranten skal vernes slik at dette blir et friområde for alt liv i sjøen. Skjell og planter skal dekke betongkonstruksjon som er nedsenket i sjøen.

 

For å ivareta konstruksjonssikkerhet dimensjoneres det ytre skallet for store naturkrefter og konkrete belastninger ifm byggefasen. Konstruksjonen sikres med stabiliserende plastrede løsmasser på sidene, og med forankringsstag ned i berg med titanstag.

 

På innsiden av det ytre betongskallet etableres en innvendig konstruksjon i tre etasjer. 

Innvendig konstruksjon etableres med spalte 15-20 cm ift betongskallet, som en boks-i-boks, med muligheter for å lede vekk dryppvann. Hulrommet mellom boksene ventileres ved hjelp av et absorbsjonsanlegg (sorbsjonsavfukter) som sikrer mot potensielle fuktproblemer. Indre boks bygges opp som et eget "trebygg", med krumme limtrebjelker i tak som spenner ~11m.

Fire store ingeniør-utfordringer i prosjektet:

1. De mange fasene; Konstruksjonen vil bygges et sted, så fraktes, deretter neddykkes og endelig forankres for endelig situasjon. Dette medfører mange ulike beregninger for å sikre stabilitet og bæreevne.

2. Naturkreftene bølgelaster, iskrefter, temperatur og tidevann er uvante krefter for et restaurant-bygg, og det er brukt store ressurser på å etablere en beregningsmodell som kan ivareta alle disse lasttilfellene. Spesielt har vi konkrete (uvanlige) deformasjonskrav rundt vinduer, som må overholdes.

3. Bygningsfysikken; uvanlig kondensproblematikk og temperaturer ut-/innvendig tilsier løsninger som ligger utenfor TEK17. Forskriftskravene er ansett lite relevante, og det er søkt om dispensasjon fra disse kravene. Det er etablert løsninger som sikrer isolasjonsevne og fuktmessige forhold.

4. Fylling/sikring av omliggende sjøbunn. For å sikre konstruksjonen (frontvindu) fra bevegelige masser, er det lagt i samarbeid med de ledende fagmiljøene i Norge, nedlagt stor innsats i å sikre sjøbunn/løsmasser. Stedlige stein/løsmasser skal omslutte restauranten, og etableres opp til dagens sjøbunn-nivå. Fyllingene må plastres/sikres, og skal gjenspeile stedlige sjøbunn for øvrig.