PROSJEKTER

FoU: Nordic Built Component Reuse

FoU: Nordic Built Component Reuse

Ombruk blir lettere ved begrenset variasjon i materialbruk, enkle komponenter med lang levetid, fleksible forbindelser og tydelig adskilte materialsjikt.
FoU: Nordic Built Component Reuse

St. Olavs Hospital

«Formgivning med pasientperspektiv»

Lisbet Haug, Avdelingsleder Landskap, Asplan Viak
St. Olavs Hospital

Kvernaland omsorgssenter

«Hvordan kan formgivning og materialvalg skape trygge omgivelser for eldre mennesker?  På Kvernaland omsorgsenter er dette oppnådd gjennom bevisst materialbruk og utradisjonelle romløsninger, mener vår sivilarkitekt, Jostein Korsnes.»

Jostein Korsnes, gruppeleder Arkitektur Stavanger
Kvernaland omsorgssenter

Råstølen Sykehjem

«I tillegg til miljøperspektivet kommer alle de andre positive sidene ved en slik løsning; for sluttbrukerne, de ansatte og samfunnet som helhet»

Christian Irgens, arkitekt, Asplan Viak
Råstølen Sykehjem

Powerhouse

«Powerhouse viser et lønnsomt samspill mot en grønnere fremtid, og at kloke hoder og kompetente partnere kan jobbe mot et felles mål»

Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune
Powerhouse